Royal-logo-pionowe-white

KONIEC BUDOWY - nowa droga i trawniki

Styczeń 2023

Wrzesień 2022

Majowy spacer po obiekcie

Lokal pokazowy - 13m2

1 marca 2022 - budynek w środku

wykonane prace: instalacje, tynki, wylewki

1 marca 2022 - zdjęcia budynku z zewnątrz

wykonane prace: ocieplenie elewacji + klej

Koniec roku 2021 - postęp prac